top of page
Søg

24. februar: Generalforsamling i SSFDagsorden til Generalforsamling i Skødstrup Sportsforening hovedforening (SSF)

Torsdag den 24/02 2022, kl. 19.30 i MIdtpunKtet (Cafe Hangout)

Der vil blive serveret tapas, øl og vand.


1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse

4. Forelæggelse af revideret regnskab

5. Forelæggelse til budget for indeværende år og kontingent til hovedforeningen for kommende sæson til godkendelse.

6. Behandling af indkomne forslag.

a.

7. Valg af medlemmer til Hovedbestyrelsen for en toårig periode:

  • Valg af kasserer (Jimmi Skov opstiller)

  • Valg af næstformand - mangler kandidater

8. Valg af medlemmer til Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter

1 person på lige år

  • Jimmi Joensen er valgt 2022

2 personer på valg i ulige år

  • Jimmi Skov og Kim Bakholdt

9. Valg af 1 revisor i ulige år

10. Valg af 1 revisor suppleant 1 gang årlig

11. Eventuelt.


Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Skal sendes til formand Kim Bakholdt på kim@bakholdt.dk senest den 10/2 2022 kl 19:30
38 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Комментарии


bottom of page