top of page

Acerca de

Leje- og brugsbetingelser

Du skal være oprettet som bruger i vores bookingmodul for at kunne leje vores faciliteter. Tryk på "Log ind" øverst på siden, og du vil få mulighed for at oprette dig som bruger, hvis du ikke allerede er det.

Sæsonbookinger og bookinger ifm. stævner

Foreninger under Skødstrup Sportsforening har fortrinsret til faste sæsonbookinger. Den kommende sæson planlægges på et møde i SSF i maj måned. Under hensyntagen til at der af og til skal søges nye trænere, binder foreningerne sig først til de bookede tider pr. 1. august. Herefter er bookingen faktureringsmæssigt forpligtende, medmindre den bookede tid kan afsættes til anden side. En sæsonbooking er minimum gældende fra 1. september til påske, evt. ekskl. skoleferie- og helligdage. Ansvaret for at afhænde en ubrugt, booket tid, påhviler som udgangspunkt den enkelte forening.

 

Foreninger, der ikke er medlem af Skødstrup Sportsforening, kan foretage faste sæsonbookinger op til tre måneder frem.

 

I forhold til stævner gælder ”først til mølle”. Vi henstiller til fair use – for eksempel kan der angives flere detaljer i bookingsystemet, herunder om stævnet er endeligt fastlagt, om det bookede tidsinterval ligger 100% fast, m.m. Vi ønsker jo blot, at alle skal have en god mulighed for at holde fantastiske stævner.

Retningslinjer for brug af harpiks (hal 1 og hal 2)

 • Bolde med harpiks må kun berøre gulvet og målene i idrætshallerne.

 • Alt andet inventar skal holdes fri for harpiks.

 • Medbring harpiks håndrens og brug det, så klisteret ikke når længere ud end nødvendigt;-) Der er også harpiksrens i rengøringsrummet ved hal 1. Det er dit ansvar at fjerne harpiks, der ellers vil være til gene for andre brugere i Midtpunktet. 

 • Brug gerne rullevogne til harpiksemballage

 • Ved overtrædelse af dette regelsæt kan der fremsendes en faktura for ekstra rengøring.

Bookinger til private arrangementer

​Private kan desværre ikke booke gymnastiksalen og hal 2 (den gamle hal). Disse lokaler er ejet af Aarhus Kommune og må ikke udlejes til "ikke-idrætsformål eller til brugere, der ikke er godkendte folkeoplysende foreninger uden godkendelse af Aarhus Kommune, Magistratsafdelingen for Børn og Unge".

Det er muligt at booke multisalen, hyggehulen og hal 1 til private arrangementer. Lokalet skal efter leje efterlades i minimum samme stand, som man overtager det i. Husk at medtage tid til oprydning og rengøring i din booking.

 

Hal 1 egner sig godt til boldleg og aktiviteter, der kræver plads, f.eks. i forbindelse med en børnefødselsdag. Hal 1 egner sig dog ikke til indtag af mad. ​Her kan hyggehulen eller multisalen være ideel at booke, hvis ikke caféen har åbent. Både hyggehulen og multisalen har bordtennisborde. Medbring gerne selv bat, bold og evt. net, medmindre andet er aftalt forinden med Iben. I multisalen kan efter aftale opnås adgang til et depot med borde (ca 12 stk 80x180 cm) og stole (ca 65 stk med polster samt ca 30 stk i en anden variant uden polster). Man skal selv stå for opstilling og nedtagning. Cafe Hangout tilbyder ikke mad til "fine selskaber", og det er desværre ikke muligt at låne køkken eller opvaskemaskine. 

Særligt gælder følgende retningslinjer ifm. leje af multisalen:

 • Hvis der er fortæring indbefattet i arrangementet, bedes du kontakte Iben for nærmere aftale. 

 • Husk at tørre borde og stole pænt af, inden de sættes på plads i depotet.

 • Husk at booke lokalet, så du har tid til opsætning, nedtagning og rengøring. 

 • Lokalet efterlades i minimum samme stand, som man overtog det. Gulvet skal tørmoppes efter brug. Ved spild af mad og drikkevarer skal gulvet som minimum pletvaskes. Efterlades multisalen med et ekstra rengøringsbehov (f.eks. stearin eller klistrede saftevandspletter), vil du modtage en separat faktura herfor.

 • Ophængning af skilte/sedler med tape frabedes. Benyt "elefantsnot" i stedet.

 • Ønsker du at benytte skillevæggene, kan dette ske efter forudgående aftale. Der skal anvendes et særligt håndtag, der er beregnet til at flytte skillevæggene. 

 • Eget affald/større affaldsmængder medtages, medmindre andet er aftalt med Iben.

 • Al boldspil i salen er forbudt.

 • Musikken skal være slukket, hvis vinduerne åbnes for at lufte ud. Vi vil gerne fastholde det gode naboskab;-)

 • Alle vinduer skal være lukkede, når lokalet forlades. 

 • Der hænger et regelsæt i salen, som skal overholdes.

 • Multisalen lejes ikke ud til ungdomsfester (ud over en årlig 9. klasses sidste skoledag- og afslutningsfest), heller ikke selv om der er voksent opsyn.

 • Det er ikke tilladt at tilberede mad i multisalen, ligesom større elapparater som køleskabe, m.m. ikke må medbringes.

 • Er der brug for elevator, skal dette aftales forinden med Iben, da dette kræver adgang med nøglebrik.

 • Der gives adgang til brug af projektor efter nærmere aftale.

Generel adfærd

 • Der ønskes en positiv adfærd i Midtpunktet, hvor man rydder op efter sig selv og benytter skraldespande.

 • Der må kun benyttes indendørs sko i haller, gymnastiksal og multisal. I multisalen bedes du undgå sorte såler, da de laver sorte striber på gulvet.

 • Det påhviler den ansvarlige instruktør/leder, at ovenstående adfærd overholdes hos både spillere/udøvere og evt. tilskuere. Ansvaret omfatter også oprydning (rekvisitter/bander/affald) efter aktiviteten. 

 • Vær opmærksom på kun at anvende bolde, der er godkendt til indendørs brug. I multisalen må der dog ikke benyttes bolde, med mindre det er bolde, der indgår i en gymnastikaktivitet. Der må således ikke spilles bold andre steder end i hal 1, hal 2 og gymnastiksalen. Undgå at spille bold op ad væggen i hal 1, da det beskadiger akustikpanelerne.

Afbooking

Afbooking af reserverede tider skal foretages minimum 3 uger før, ellers opkræves fuld betaling, medmindre tiden kan lejes ud til anden side. Sæsonbookinger efter 1. august kan dog ikke frasiges betaling, medmindre tiden kan afsættes til anden side. 

Betaling

Faktura for leje af lokaler fremsendes som udgangspunkt efter månedens udløb. 

bottom of page